שירותי תרגום מקצועי

פרויקטים 
מעברית לאנגלית ומאנגלית לעברית
טראנס-טק עוסקת בתרגום מעברית לאנגלית אמריקאית וכן בתרגום מאנגלית לעברית. 
בעולם העסקים הגלובלי, כתיבה עסקית איכותית באנגלית היא צורך חיוני המקבלת משמעות אסטרטגית.